قضاوت مقلد و مجتهد متجزی
54 بازدید
محل نشر: مطالعات اسلامی » بهار و تابستان 1380 - شماره 51 و 52 (36 صفحه - از 51 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به جز بحثی نسبتا مختصر درباره واژه قضا، دو بخش اصلی را دربر می‌گیرد؛ در بخش نخست، اقوال و ادله فقیهان امامیه و اهل سنت درباره جواز قضاوت مقلد مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که یک مقلد آگاه و آشنا به احکام و شرایط و آداب قضا نیز حق قضاوت دارد، یا اینکه قاضی باید از نیرو و ملکه اجتهاد هم برخوردار باشد؟ نگارنده در بخش دوم این نوشتار به بررسی اقوال و ادله فقهای فریقین درباره جواز و عدم جواز تصدی مقام قضا از سوی مجتهد متجزی پرداخته است؛ یعنی پاسخ به این پرسش که در فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، آیا مجتهد متجزی نیز حق قضاوت دارد یا اینکه قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟ واژگان کلیدی: قضاوت، اجتهاد، تقلید، تجزی، حکومت، اجماع، ظن، عمومات، فتوا، کتاب، سنت.
آدرس اینترنتی